Mijn Lievelings

Hoe het begon

Mijn Verhaal

Op 1 juni 2010 heb ik de sleutels gekregen van de locatie aan de Hoofdstraat 177 in Schijndel. Een mooi vrijstaand pand met de klassieke jaren dertig uitstraling (ruitjes ramen en glas in lood), precies hetgeen ik zocht om de huiselijke sfeer uit te stralen. In oktober 2010 heeft Mijn Lievelings groen licht gekregen van Gemeente & Brandweer Schijndel en de GGD en kon haar deuren openen.

Een van de grote voordelen van de kleinschalige opzet van het kinderdagverblijf is dat het team van Mijn Lievelings alle ouders persoonlijk kennen. Zo zijn er altijd vaste gezichten voor de kinderen en ouders en zijn er korte lijnen over de ontwikkeling van het kind.
In september 2017 zijn we verhuisd naar de overkant op nummer 192. Allemaal net iets groter, ruimer en nog mooier.

Graag tot ziens bij Mijn Lievelings.

Solange Bolmers

Mijn Lievelings

Samen met

Wensen van de ouders

Oudercommissie

Bij de opvang van kinderen draait het niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de houder van de opvang aangaande:

  • voedingsaangelegenheden
  • het algemene beleid op gebied van opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • openingstijden
  • prijs van de kinderopvang
Mail de oudercommissie

Taken en verantwoordelijkheden

medezeggenschap

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Aan de inhoud van het 2016-12-21 medezeggenschapsreglement zijn wettelijke eisen vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Deze beide documenten liggen ter inzage op het kinderdagverblijf.

Mijn Lievelings

Team

Solange

Solange

6M2A0859-11

Debbie

6M2A0851-10

Marieke

6M2A0890-13

Desiree

6M2A0813-7

Leoni

Yvonne

Yvonne

6M2A0751-3

Hedi

6M2A0960-17

Denise

6M2A0827-8

Els

6M2A0931-16

Steffie

6M2A0915-15

Peggy

6M2A0876-12

Demi

6M2A0908-14

Denise

6M2A7327-1

Esmee

6M2A7359-3

Naomi

6M2A0112-1-1

Jolijn

unnamed

Lieke

unnamed-1

Annouk